FAQS

Od 28 czerwca 2015 r. budowa studni jest ułatwiona pod względem formalności. Zgodnie ze zmianami ustawy o prawie budowlanym, które w tym dniu weszły w życie, wykonywanie ujęć wód podziemnych” nie wymaga już ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani nawet dokonania zgłoszenia.

W cenę jednego metra wliczone sa rury studzienne PCV gwintowane, filtry stałe, obsypka z żwirku kwarcowego, pompowanie sprawdzające, oczyszczenie kolumny rurowej, robocizna.

Koszt studni wierconej jest uzależniony od głębokości warstw wodonośnych. W zależności od miejsca gelogia gruntu jest zmienna dlatego też cena jest trudna do określenia,

Oferta dostępnych na rynku pomp jest bardzo szeroka ceny zaczynają się od 500 złotych nawet do kilku tysięcy. Uśredniając pompa głębinowa średniej klasy do użytku indywidualnego kosztuje około 800 PLN. Należy natomiast pamietać ze do montażu pompy w studni niezbędne są również liny nierdzewne, przewód tłóczny, kabel zasilający głowica studzienna. Dlatego koszt montażu pompy z materiałem wacha sie w przedziale 1500-2500zł.

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić licząc od osi studni co najmniej:

  • do granicy działki – 5 m;
  • do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
  • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.”

w razie pytań dzwoń...

Przewiń do góry